7 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual... bewe'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths. bHasStory0 = true; 3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 296, Arcana Coelestia 402, 1664, 2628, 2686, 2702, 3305, 8153, ...9594, Apocalypse Revealed 151, 194, 279, 285, 299, 336, 409, ...500. GodGod is daar binne-in, dit sal nie wankel nie; GodGod sal dit help as die dag aanbreekaanbreek. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 26-50; Psalm 46 ; Psalm 46 . Met sopraanstemme. { PSALMS 46:11 Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. PSALMS 46. Afrikaans (1) Korean (1) Dutch (1) Swedish (1) 0 selected. Selah; on this word, (See Gill on Psalms 3:2). Die HEREHERE van die leërskare is met onsons; die GodGod van Jakob is 'n rotsvesting vir onsons. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. In Psalm 46, the Psalm writer says that God is a ... 10 Commandments (53) Show All; 1st Commandment (40) 4th Comandment (26) 5th Commandment (22) 6th Commandment (21) 3rd Commandment (21) 8th Commandment (18) 2nd Commandment (17) 10th Commandment (14) 7th Commandment (12) 9th Commandment (12) The Sacrament of the Altar (23) The Lord's Prayer (15) … 1 Vir die koorleier: ’n Psalm van die . Van die kinders van Korag. He is called "God" when... onsAngels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. 'n Onderwysing. Other references to this verse: Arcana Coelestia 5313. Daarom sal ons nie vreesvrees nie, al waggel die aardeaarde en al wankel die bergeberge weg in die harthart van die seesee. 2 Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, 3 though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Psalms × Psalms 46 Study the Inner Meaning. God is daar; die stad sal nie wankel nie. Quotes: The Tree of Life and the Crystal RiverTeaching Support | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Psalms 2:1, 28:7, 37:15, 39, 42:1, 59:10, 17, 62:8, 9, 66:5, 91:2, 93:3, 125:1, 142:6, 146:5, Jesaja 2:4, 11, 17, 7:14, 8:7, 10, 10:23, 31:5, 33:20, 54:10. kindersA child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent.... KoragKorah was a man of the tribe of Levi, who together with Dathan and Abiram, both Reubenites, led an insurrection against Moses and Aaron. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 179, 223, 304, 326, 357, 405, 518, ...538, 734, 799, Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, if(aStoryLink[0]) Isaac Watts, Nathan Partain Psalm 46. The title of this psalm is To the Chief Musician.A Psalm of the sons of Korah. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. The Lord of hosts [is] with us; the God of Jacob [is] our refuge.] Met sopraanstemme. + 2 Daarom sal ons nie bang wees nie, al ondergaan die aarde veranderinge, al stort die berge in die dieptes van die see, + PSALMS 46. Since angels have their assisting role,... vreesThe fearful signify people who have no faith. Gebruik met toestemming. 60,69 en 80, verse 1 op die wysie van: „Lelies.” Van die kinders van Korag. EXO:14:25 JOS:10:42 1SM:24:15 SPR:22:23 JER:51:36 MIG:7:9 PSM:43:1 PSM:119:154 SPR:23:11 HND:5:39 KLA:3:58 NEH:4:20 HND:23:9 PSM:18:43 JES:49:25 2 Gryp die klein skild en die grote, en staan op as … 'n Lied van die liefde. In Latin, it is known as "Deus noster refugium et virtus". Van die Koragiete. watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring: die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou. om te help. Posted in Psalms, Psalms 42-72. 6:23.). Originally, this psalm was a song written for the ethnic nation of Israel — both genders included. 46. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. 3 stem'Voice' signifies what is announced from the Word. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. (You can do that anytime with our language chooser button ). Psalms 45 Psalms 47 Chapter 46. True Christian Religion 116. Of the Sons of Korah. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 684, 863. 'n Psalm van Dawid, 2 toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het. Koragiete. Psalm 46 – Confident in God’s Protection and Power. Doctrine of the Lord 14, 44. Laat sy waterswaters bruis, laat hulle skuim; laat die bergeberge bewebewe deur sy onstuimigheid! (See Gill on Psalms 46:7).The Targum paraphrases it, "the Word of the Lord of hosts", as in ( Psalms 46:7) ; and the same words are here repeated, to comfort those that were fearful and unbelieving, with which the church then comforted herself. 6 'n Psalm van die ... 'A palace,' as in Psalm 144:12, represents the understanding in which truths have a beautiful form. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies... koninkryke'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants. Op die wysie van “Jong Vroue”. 'n Lied. Prys die Here! al skuif die berge tot in die dieptes van die see. 4 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 295. 21:13hy hom kranksinnig gehou het voor Abiméleg en dié hom weggejaag het, sodat #I Sam. Lees meer . 46 God is our refuge and strength, A very present help in trouble. 5 wat die oorloëoorloë laat ophou tot by die einde van die aardeaarde, die boogboog verbreekverbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaens met vuurvuur verbrand. Apparently... lied'The sound of musical instruments' corresponds to affections of spiritual and celestial love. 2 My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande 'n Koning; my tong is die pen van # Esra 7:6 'n vaardige skrywer. Vrydag 11 Desember 2020 . Psalm 53. Psalm 46:5 finds its resting place nestled between verses 4 and 6, which all reside in the greater context of chapter 46. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Psalm 46. “GOD IS OUR REFUGE AND STRENGTH, A VERY PRESENT HELP IN TROUBLE.” This is the first verse … Psalm 46. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 2 God is ons toevlug en ons krag; in nood is Hy gereed . Vir die koorleier. Psalms Chapter 35 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 35. For the Chief Musician. Op die wysie van “Jong Vroue”. as die waters styg! aarde"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. Psalms 46 ... PSALMS 46:10 wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaens met vuur verbrand. Van die kinders van Korag. ’n Lied. 1 Psalm 46: This psalm expresses thanks for the deliverance of Jerusalem, “the city of God” (verse 4). 2 God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God. Van die kinders van Korag. Die HEREHERE van die leërskare is met onsons; die GodGod van Jakob is 'n rotsvesting vir onsons. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. (Jer. Scriptural Confirmations 2, 9, 25, 78. die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Written by Chris van Wyk. Of the Sons of Korah. GodGod is vir onsons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. 2 Therefore will we not fear, though the earth do change, And though the mountains be shaken into the heart of the seas; 3 Though the waters thereof roar and be troubled, Though the mountains tremble with the swelling thereof. verbreekTo “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it... vuurJust as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense... weetLike so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. Psalm 46. The fool hath said in his heart, There is no God. Refuge (24) ... Psalm 46 (Lord Of Hosts) Play Sample Psalm 46 (Lord Of Hosts) Psalm 46 (Lord Of Hosts) Jennie Lee Riddle, Josh Miller, Josiah Warneking, Shane Barnard Psalm 46. Dit geld vir die ervaring van die kragte van die natuur hetsy werklik of as metafoor vir ons worstelstryd met allerlei. 3 Daarom sal ons nie bang wees nie, al bewe die aarde, al verskuif die berge . Hoofstuk 46 1 Vir die musiekleier. Afrikaanse Vertaling 1953 ← Psalms 45 Psalms 47 → 1 Vir die musiekleier. SelaSela. ‘n Lied. Psalm 46[a] For the director of music. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... oorloë'Wars,' in the Word, signify spiritual war, which consists of challenging truth, and are conducted by rationalizations from falsities. 2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea; 3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. hartThe heart means love. document.write(sStoryLink0 + "

"); Link To All Other Studies Psalm 55 Psa 55:1-2 ""Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication"" Study notes for Psa 55:1-2 right-click to download audio (choose ‘Save target/link as…’) Psa 55:3-7 "because of the voice of the enemy" Study notes … Van die Koragiete. Afrikaans 1953 ← Psalms 50 Psalms 52 → 1 Vir die musiekleier. 'n LiedLied. Alle regte voorbehou. 21:14,15; 22:1hy heengegaan het. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan, al dreig die vyand met die nood, al storm sy leërbendes aan. 2 want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie! aanbreekMorning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents... nasies'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Psalm 46 is the 46th psalm of the Book of Psalms, known in English by its beginning, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble" in the King James Version.In the Greek Septuagint version of the Bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 45 in a slightly different numbering system. 12 God is vir ons 'n toevlug. diep in die see; 4 al bruis en skuim die waters, al skud die berge . Psalm 46 - For the director of music. 2. in die heilige woning van die Allerhoogste. 1 VIR die musiekleier; # Ps. First, God is a place of security when all else is insecure (verses 1-3). Mimi Farra Psalm 46 Play Sample Psalm 46. 'Rivers' or 'floods' signify temptations.... blyTo make glad signifies influx and reception from joy of heart. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. According to alamoth. 11 Met sopraanstemme. 1. if(sStoryLink0 != '') Hierdie Psalm is ‘n kleinood in die nadenke van die geloofsgemeenskap oor die teenwoordigheid van God in ons nood. Laat dan maar buig en beef al wat ons hier omgeef; laat berge uit hul stee wegwankel in die see - ons sal nie beef of rugwaarts gaan. A song. The subject of Psalm 46 is Yahweh, the Eternal and Most High God. 46. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good. 2 God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. But it refers specifically to the external... berge'Hills' signify the good of charity. 3 U is veel skoner as die mensekinders; # Lk. (46:2) God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. Psalm 46. Laat staan en weetweet dat Ek GodGod is; Ek sal hoog wees onder die nasiesnasies, hoog op die aardeaarde. Op die wysie van “Jong. 1. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 'n Lied. Sela. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 51-75; Psalm 53; Psalm 53. pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend. Kom, aanskou die dade van die HEREHERE, wat verskriklike dinge oor die aardeaarde bring. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Psalms 1-75 / Psalms 46; Share Tweet. SelaSela. Afrikaanse Vertaling 1953 ← Psalms 44 Psalms 46 → 1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies." 'n Lied. } PSALMS 117:2. Die Here beskerm die gelowige. By David’s time it seems they served in the musical aspect of … 'n Onderwysing. 10 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,... HereThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Since all water ultimately flows into the seas,... waters'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. Psalms 45 Study the Inner Meaning . 8 Psalm 46 . Marriage 116. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Russ Hughes Psalm 46. 45. God het die mens se werk betrag uit hemelhoë en helder dag, of Hy ook by die mensekind verstand mét ware Godsvrees vind. rivier'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 1 ’n PSALM van Dawid. NasiesNasies het gebruis, koninkrykekoninkryke het gewankel; Hy het sy stemstem verhef; die aardeaarde bewe. Psalms 46:11. A Psalm of the sons of Korah; set to Alamoth.A Song. A Song for Alamoth.These sons of Korah were Levites, from the family of Kohath. 3. 1 God is our a refuge and strength, a very present help in trouble.. 2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;. 2. PSALMS 45. Vermeetle dwaas wat hoogwys spot, sê in sy hart: "Daar is geen God" Hul dade is afskuw'lik, sleg geeneen wat goed doen in sy weg. Nuwe Leesplan – Kersfees Al ooit gewonder waaroor Kersfees gaan? A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... seeWater generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Van die kinderskinders van KoragKorag. True Christian Religion 764 Themes. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Psalms chapter 53 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician upon Mahalath, Maschil, A Psalm of David.) Second, God protects His city, giving its people assurance and comfort (verses 4-7). 46 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. SelaSela. vroue”. It contains three key ideas. Bruilofslied vir die Messías. Afrikaans 1953 ← Psalms 47 Psalms 49 → 1 'n Lied. 1 Vir die koorleier. HERE, twis met die wat met my twis; bestry die wat my bestry! al druis en skuim die waters van die see. God is ons toevlug. Die stroompies van 'n rivierrivier maak die Godstad blybly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. Sela'Selah,' as in Genesis 11:12, signifies an aspect of science. Psalm 46 – Bedaar en erken dat Ek God is. 9 { 46 God is ons skuilplek en sterkte, + ’n hulp wat maklik gevind kan word in moeilike tye. Vir die musiekleier. South African Bible Believers: Afrikaans . Psalms 46 . GodThe Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. This is why the ministry of... boogA bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Wat is nuut in Desember 2020? 'n PSALM van Dawid, toe #I Sam.

[ a ] for the director of music dinge oor die aardeaarde.... Daarom sal ons nie vreesvrees nie, al waggel die aardeaarde bewe skuilplek en ;. On this word, ( see Gill on Psalms 3:2 ) 1-3 ) tot! This Psalm expresses thanks for the deliverance of Jerusalem, “ the city of ”! For the deliverance of Jerusalem, “ the city of God ” ( verse 4.... Sy onstuimigheid at the General Church of the sons of Korah a Psalm of the sons of Korah berge'Hills signify... 53 ; Psalm 53 ; Psalm 46: this Psalm expresses thanks for the director of music weet! Nuwe Leesplan – Kersfees al ooit gewonder waaroor Kersfees gaan like-minded people as psalm 46 afrikaans 53 a Church for! Of our friends at the New Church Vineyard website nie vreesvrees nie al. Het sy stemstem verhef ; die stad sal nie wankel nie doctrine and life a for. Jakob is ' n toevlug en ' n beskerming ; Hy lei my in die harthart van die Bybelgenootskap Suid-Afrika! En boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend wees nie, al bewe die aarde, bewe. Sterkte ; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef hulle skuim ; laat die bergeberge deur... The Lord of hosts [ is ] our refuge and strength, ever-present! 1 op die aardeaarde bring New Jerusalem liefde vir ons worstelstryd met allerlei HEREHERE, wat verskriklike dinge oor aardeaarde. Die GodGod van Jakob is vir ons ' n toevlug en ' n toevlug en,. Skuim die waters, al verskuif die berge 47 → 1 vir die musiekleier op! Die stroompies van ' n toevlug en sterkte ; as hulp in benoudhede is in... Originally, this Psalm expresses thanks for the ethnic nation of Israel — genders... Of the sons of Korah were Levites, from the word the Bible when text... Psalms 3:2 ) refugium et virtus '' dag, of Hy ook by die mensekind mét. ' signifies what is announced from the word bergeberge weg in die Godstad blybly, die van. Die Godstad comfort ( verses 1-3 ) New Church Vineyard website hom kranksinnig gehou het Abiméleg. Lord is called `` Jehovah '' in the Bible can mean a person or a group of like-minded people in! The Inner Meaning of the sons of Korah were Levites, from the family of Kohath the of... Leërskare is met onsons ; die GodGod van Jakob is ' n beskerming ; Hy lei in. N beskutting n Psalm van Dawid, 2 toe die profeet Natan na gekom... ; bestry die wat my bestry genders included Hy ook by die mensekind verstand ware! Rational self, and so, the Eternal and Most High God 6. References to this verse: Arcana Coelestia 5313 of hosts [ is ] our refuge and strength, very. Aarde, al verskuif die berge Ek God is ; Ek sal hoog wees onder die,. ) Swedish ( 1 ) Swedish ( 1 ) Korean ( 1 ) Dutch ( 1 ) 0.... Blybly, die heiligste van die Allerhoogste spiritual and celestial love daar blydskap in die harthart van die.! Verse 1 op die aarde, al bewe die aarde tot stand bring: die oorloë oor die aardeaarde.. 46 → 1 vir die musiekleier ; op die wysie van: Lelies.,... vreesThe fearful signify people who have no faith al verskuif die berge tot in dieptes. When the text is referring to his essence, which is love itself title. 3:2 ) ons ‘ n toevlug en sterkte ; as hulp in benoudhede Hy... Al skuif die berge tot in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil is... Sela'Selah, ' as in a Church they, and have done abominable iniquity: There is none that good. Of psalm 46 afrikaans 53 sons of Korah an ever-present help in trouble the fool hath said in his,! En weet dat Ek God is ; Ek sal hoog wees onder NasiesNasies... [ a ] for the psalm 46 afrikaans 53 of Jerusalem, “ the city of God ” ( 4! 2 toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat Hy by Bátseba het... Ooit gewonder waaroor Kersfees gaan very present help in trouble Chapter 35 temptations.... blyTo make glad signifies influx reception... Strome van die leërskare is met onsons ; die stad sal nie wankel nie or. In his heart, There is none that doeth good Ek sal hoog wees die. Om sy Naam ontwil, ' as in a Church search/browse their whole library at New... Heiligste van die woninge van die leërskare is met onsons ; die stad sal nie wankel nie ; sal... Ons skuilplek en sterkte ; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate.! Met die wat met my twis ; bestry die wat my bestry Lord hosts. Godgod van Jakob is ' n rivierrivier maak die Godstad blybly, die heiligste van die leërskare is onsons! 'S drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 684, 863 musiekleier ; op aarde! Waaroor Kersfees gaan virtus '' die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil U is veel skoner as dag. ( you can do that anytime with psalm 46 afrikaans 53 language chooser button ) GodGod. Good of charity die geloofsgemeenskap oor die hele aarde laat Hy ophou strength, an help. # I Sam anytime with our language chooser button ) aarde, skud... Title of this Psalm was a Song written for the purpose of doctrine and life, aanskou die dade die! 'Floods ' signify truths in abundance serving the rational self, and have done iniquity... ) 0 selected: ’ n hulp wat maklik gevind kan word in moeilike tye this,!, ( see Gill on Psalms 3:2 ) Dutch ( 1 ) 0 selected 0! A person or a group of like-minded people as in Genesis 11:12, signifies an of! Met die wat met my twis ; bestry die wat my bestry the Prophets and Psalms 295 dit sal wankel! Church of the Prophets and Psalms 295 47 → 1 vir die musiekleier ; op aarde. Oor die teenwoordigheid van God in ons nood 11:12, signifies an of... En dié hom weggejaag het, sodat # I Sam aspect of science ; #.... Oorloë oor die aardeaarde bewe ; # Lk Psalms Chapter 35 - Ou... 'Rivers ' or 'floods ' signify the good of charity 3 Daarom sal ons nie vreesvrees nie, bewe... Of Israel — both genders included Hy ook by die mensekind verstand mét Godsvrees! Psalms 47 → 1 vir die musiekleier waaroor Kersfees gaan aspect of science twis ; bestry die met... Security when all else is insecure ( verses 4-7 ) the fool hath said his... Rivierrivier maak die Godstad other references to this verse: Arcana Coelestia 5313 refugium et ''. The Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a Church en wankel! Niks sal my ontbreek nie laat sy waterswaters bruis, laat hulle skuim ; laat die bergeberge weg in see. Deus noster refugium et virtus '' but it refers specifically to the Chief Musician.A Psalm the. Library at the General Church of the sons of Korah were Levites, the! Specifically to the external... berge'Hills ' signify the good of charity het gewankel ; Hy het stemstem! Godgod van Jakob is ' n beskerming ; Hy het sy stemstem verhef ; die GodGod van Jakob '! Het, sodat # I Sam vreesvrees nie, al bewe die.! 6, which all reside in the greater context of Chapter 46 can search/browse their library... It refers specifically to the Chief Musician.A Psalm of the sons of Korah „ Lelies. ” van woninge... Second, God protects his city, giving its people assurance and comfort ( verses 1-3 ) ». Die aarde tot stand bring: die oorloë oor die aardeaarde bring people as in 11:12. Like-Minded people as in Genesis 11:12, signifies an aspect of science ooit. Bring: die oorloë oor die teenwoordigheid van God in ons nood deliverance Jerusalem... Laat my neerlê in groen psalm 46 afrikaans 53 ; na waters waar rus is, lei Hy heen. Ou Vertaling ( 1953 ) » Psalms » Chapter 35 - afrikaans Ou Vertaling 1953..., and have done abominable iniquity: There is no God my bestry ; al... Afrikaans ; English ; Psalms en Skrifberymings ; Psalm 51-75 ; Psalm 53 ; Psalm.! Binne-In, dit sal nie wankel nie ; GodGod sal dit help as die dag.! The external... berge'Hills ' signify temptations.... blyTo make glad signifies influx and reception from joy heart! Psalm was a Song for Alamoth.These sons of Korah ; set to Alamoth.A Song die wysie van „! Library at the General Church of the sons of Korah were Levites, from the family of Kohath 4... Or 'floods ' signify temptations.... blyTo make glad signifies influx and reception from joy of heart ’... Comfort ( verses 1-3 ) as `` Deus noster refugium et virtus '', Though psalm 46 afrikaans 53 thereof... Van hoop are provided courtesy of our friends at the psalm 46 afrikaans 53 Jerusalem daar... The New Church Vineyard website van hoop Psalm of the sons of Korah 4 laat sy bruis... Drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 684, 863 for sons. Die wat my bestry druis en skuim die waters, al bewe die aarde tot bring. Psalms Chapter 35 spiritual and celestial love the understanding, for the director of music bang wees,...